A mindentudás igézete


 

Ezzel a címmel jelent meg 1985-ben a JAK-füzetek sorozatban egy könyv Németh Lászlóról. A szerzők (elismerem, némi joggal) iróniával tekintettek az író mindenhez hozzászóló, mindent tudni vélő munkásságára.

N. L. zseni volt és polihisztor. Én magam - képzettségemnél és pályámnál fogva köz-, világ- és környezetgazdász, - szintén a mindentudás igézetében élek. Kíváncsiságom arra hajt, hogy sok mindenbe beleszóljak, ezt-azt kipróbáljak. (A zseni és polihisztor helyett azonban inkább a Gyurgyák János által antikváriumi futóbolondnak és önjelölt grafománnak nevezett kategóriákba sorolom magam.)

Illetékességből készült munkáim mellett így a más szakterületeken elkövetett írásokat is a weboldalamra látogató olvasó szives figyelmébe ajánlom, a szakmabeliek elnéző megértését remélve.

Megkérdezik az öreg székelyt: - Mondja bátyám, maga mindenhez ért? - Is!

Bp, 2010 október

Kiss Károly

 

Nonstop digitális jövőorientált folyóiratunk itt olvasható:
http://utodaink-jovoje.hu/index.php


 
 
 

Ennek az oldalnak a tükre megtalálható a http://kisskaroly.xtreemhost.com/index.php címen